Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  1. Vydavatel zpracovává osobní údaje předplatitelů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tedy pro účely plnění smlouvy o předplatném.
  2. Vydavatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, a to podle toho, v jaké formě dodání je předplatné objednáno, či zda je objednáno jako dárek. Vedle osobních údajů zadaných při objednávce časopisu zpracovává Vydavatel informace o platbách předplatného, a to pro účely řádného vedení účetnictví, tedy v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c), pro účely plnění právní povinnosti.
  3. Pokud Předplatitel udělil souhlas, zpracovává Vydavatel jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa i pro účely marketingové akce. Předplatitel může svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu casopis@Heroine.cz nebo casopis@footballclub.cz, dle předplatného.
  4. K distribuci časopisu využívá Vydavatel zpracovatele, a to společnost SEND Předplatné spol. s r.o., IČ 61061409, pro tištěnou verzi.
  5. Vydavatel zpracovává osobní údaje Předplatitelů po dobu trvání smlouvy o předplatném a dále ještě 6 měsíců po jejím ukončení v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f), tedy pro účely oprávněného zájmu správce, kterým může být vyřízení reklamace. Účetní doklady jsou archivovány v souladu se zákonem o účetnictví.
  6. Předplatitelé mají právo na přístup k osobním údajům a informacím o jejich zpracování. Jakékoliv své právo ve vztahu ke zpracování osobních údajů může Předplatitel uplatnit na adrese redakce@heroine.cz nebo redakce@footballclub.cz dle předplatného. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, na který se může Předplatitel taktéž obrátit se svými podněty či stížností